FAQ / Veelgestelde vragen

Vanaf wanneer kan ik op zoek naar een andere woning?
Vanaf de peildatum. De peildatum is afgegeven en vastgesteld op 2 december 2013.
Wat is de peildatum?
Deze datum wordt vastgesteld door de Stedelijke Woningdienst namens B&W van Amsterdam. Vanaf dat moment wordt er actief gewerkt aan het leegmaken van het complex; iedere bewoner krijgt dan de status van "stadsvernieuwingsurgent".

Bewoners hebben vanaf die datum tenminste één jaar de tijd voor het zoeken naar vervangende woonruimte.

Vanaf de peildatum bestaat ook het recht op een verhuiskostenvergoeding. [Eigen Haard heeft in mei 2012 aangegeven dat ook mensen die vóór de peildatum verhuizen in aanmerking komen voor die verhuiskostenvergoeding]
Hoe lang heb ik de tijd om te zoeken naar een andere woning?
Vanaf het moment van de peildatum heeft iedereen een jaar de tijd om een andere woning te zoeken.
Wanneer gaat mijn stadsvernieuwingsurgentie in?
Vanaf de peildatum.
Moet ik zelf mijn stadsvernieuwingurgentie regelen?
Nee, Eigen Haard zorgt ervoor dat iedereen een NIEUWE inschrijving krijgt bij WoningNet. Aan deze inschrijving wordt de stadsvernieuwingsurgentie gekoppeld.
Als ik besluit om --na de renovatie-- terug te keren naar mijn eigen woning, heb ik dan wat te zeggen over mijn woning?
Ja, de bewonerscommissie zal kennis nemen van de plannen van Eigen Haard en deze met alle -geinteresseerde- bewoners bespreken. De reacties zullen worden meegenomen in ons overleg met Eigen Haard. De uiteindelijke renovatieplannen, waaronder de plattegronden van alle woningen zullen aan u gepresenteerd worden tijdens een bijeenkomst. Voor deze bijeenkomst wordt u te zijner tijd uitgenodigd. U kunt met deze plannen instemmen of juist niet. Is 70% van de bewoners het met deze plannen eens, dan worden deze als redelijk beschouwd en kunnen ze worden doorgevoerd.
Moet ik als ik --na de renovatie-- wil terugkeren naar mijn eigen woning, ook zelf op zoek gaan naar een ander huis?
Nee. In dat geval zal u gedurende de renovatiewerkzaamheden in een zogenaamde wisselwoning verblijven. Eigen Haard zal een wisselwoning voor u zoeken die vergelijkbaar is met uw huidige woning.
Hoe lang duurt mijn verblijf in een wisselwoning?
U zult meestal een tot anderhalf jaar in een wisselwoning wonen.
Hoe hoog is de huur van een wisselwoning?
Gedurende de tijd dat u in een wisselwoning verblijft, betaalt u uw huidige huurprijs.
Ik woon nu in het centrum en wil dan ook een wisselwoning krijgen in het centrum. Kan dit?
Ja.
Ik woon hier nog maar kort en heb dus nauwelijks woonduur opgebouwd. Kom ik dan wel in aanmerking voor een andere woning?
Iedere bewoner met een vast contract krijgt een stadsvernieuwingsurgentie. Met deze urgentie krijgt u voorrang op alle woningzoekenden in Amsterdam. Indien er meer stadsvernieuwingskandidaten op dezelfde woning reageren, dan wordt er naar de woonduur gekeken.
Ik woon in de gele nieuwbouw aan de Conradstraat (160-166). Wat gebeurt er met mijn woning?
Niets. Het gele nieuwbouwblok is geen onderdeel van het project.
Hebben de woningen in blok N42 een monumentenstatus?
Een deel van het blok heeft de status van gemeentelijk monument. Dat betreft: Czaar Peterstraat 175 t/m 189, Lijndenstraat 23/25, Conradstraat 144 t/m 158.
De rest van het blok (m.u.v. de "gele nieuwbouw"-panden die al geen onderdeel uitmaken van het renovatietraject) is in het Bestemmingsplan Oostelijke Eilanden aangewezen als beschermd stadsgezicht.
Heb ik recht op een verhuiskostenvergoeding?
De huurders die door de renovatieplannen gedwongen worden hun woning (tijdelijk) te verlaten hebben recht op een verhuiskostenvergoeding. Deze bedraagt minimaal € 5.658,= (bedrag per 1 maart 2013).
[Voor de volledigheid: bewoners die op basis van een tijdelijk contract een woning huren hebben geen recht op een dergelijke vergoeding.]
Zie ook: deze pagina op de Rijksoverheid.nl-website.
Op welk moment wordt die verhuiskostenvergoeding betaald?
Normaal gesproken in twee delen: € 3.000 na het opzeggen van het huurcontract en de rest bij oplevering van de woning/inleveren van de sleutel.
Mag Eigen Haard wel huizen aan de sociale woningvoorraad onttrekken door ze te verkopen?
Ja, dit wordt vanuit de gemeente en de landelijke overheid zelfs gestimuleerd. Eigen Haard mag zelf bepalen hoeveel woningen ze gaan verkopen.
Wat zijn de financiële consequenties van de renovatie voor mij?
Indien u na renovatie terugkeert naar uw eigen woning, dan zal uw huur hoger worden. Dit omdat de geriefverbetering, die de renovatie heeft opgeleverd (bijvoorbeeld het aanbrengen van een cv, dubbele beglazing, betere isolatie) in de huurprijs doorgevoerd zal worden.
Mogelijk heeft en houdt u recht op huurtoeslag. De huurverhoging wordt daarmee in ieder geval gedempt.
Komt u niet in aanmerking voor huurtoeslag, dan kunt u (afhankelijk van uw inkomen) in aanmerking komen voor huurgewenning. De huur wordt dan geleidelijk verhoogd.
Meer informatie op deze pagina van de website van Eigen Haard
Zie ook: http://huursubsidie.net
Hoe zit het met die ‘Donner-punten’?
Een groter gevaar dan de gewone huurverhoging, is de wetswijziging die voormalig minister Donner onlangs heeft doorgevoerd. Deze wet houdt in dat aan woningen die gelegen zijn in zogenaamde schaarstegebieden (lees: geheel Amsterdam) maximaal 25 extra punten mogen worden toegekend. Dit komt overeen met een (extra) huurverhoging van maximaal 120 euro.
Krijg ik na de renovatie ook met die Donner-punten te maken?
Dat hangt af van uw situatie:
  • Indien u met uw stadsvernieuwings-urgentie verhuist naar een andere woning in de stad, dan zult u te maken krijgen met de ‘Donner-punten’.
  • Indien u na de renovatie terugkeert naar uw eigen woning (die qua oppervlakte gelijk is gebleven), dan heeft u met de ‘Donner-punten’ niets te maken.
  • Als u niet kunt terugkeren naar de eigen woning, maar verhuist naar een andere woning in blok N42 (of een van de andere blokken die zijn opgenomen in de Technische brochure van N42) dan krijgt u afhankelijk van de grootte van de woning wel of niet met Donnerpunten te maken. Betrekt u een woning kleiner dan 45 m2 dan worden er geen Donnerpunten in de huurprijs betrokken (= de huur in de linkerkolom in de Technische brochure is van toepassing). Kiest u een woning van 45 m2 of groter, dan worden er wel Donnerpunten gerekend (= de huur in de rechterkolom in de Technische brochure is van toepassing).
Ik wil wel wat groter wonen maar ik kan het niet betalen. Wat nu?
Eigen Haard heeft voor woningen tot 50 m2 toegezegd een maatwerkregeling toe te passen. Dit betekent dat als de huur hoger is dan circa 30% van uw netto-inkomen, dat deze wordt afgetopt. Let op: het precieze percentage is afhankelijk van uw persoonlijke situatie en de maatwerkregeling geldt alleen voor woningen in het blok en is dus niet toepasbaar om via Woningnet een andere woning te betrekken.
Nu ik meer ben gaan verdienen dan de inkomensgrens van € 34.085,=, kom ik niet meer in aanmerking voor een sociale huurwoning. Heb ik na renovatie dan nog wel recht op een sociale huurwoning?
Ja, iedereen (met een huurcontract voor onbepaalde tijd) die te maken krijgt met sloop of renovatie krijgt een stads-vernieuwingsurgentie. Voor stads-vernieuwingsurgenten geldt deze inkomensgrens niet. U houdt dus uw recht op een sociale huurwoning, ook als u eigenlijk meer verdient dan de inkomensgrens.

Als u terugkeert naar uw eigen oude woning en deze heeft nog dezelfde oppervlakte (dus niet samengevoegd) dan is er niets aan de hand, uw oude contract blijft bestaan. Maar als u niet kunt terugkeren naar de oude woning maar een andere woning binnen hetzelfde blok aanvaardt, of uw woning is groter geworden door samenvoeging, dan sluit u een nieuw contract. Binnen het stadsvernieuwingsproject houdt u dan toch het recht op een sociale huurwoning, ook als u teveel zou verdienen.
Raak ik mijn woonduur kwijt door deze renovatie?
Als u terugkeert naar uw oude woning op het oude contract (dit is als de woning niet is samengevoegd), dan behoudt u uw woonduur. Dat geldt ook als u verhuist naar een andere woning in hetzelfde blok. Als u met stadsvernieuwingsurgentie naar elders verhuist blijft uw oude woonduur nog vijf jaar geldig. U heeft dan de gelegenheid om binnen die vijf jaar alsnog uw oude woonduur te gebruiken om te gaan verhuizen.
Stuur e-mail naar de bewonerscommissie:

-> zie ook onze linkspagina voor informatie van overheid en instanties