Bouwkundig onderzoek Blok N42

In opdracht van Eigen Haard heeft Hooyschuur architecten een bouwkundig onderzoek uitgevoerd van de panden in blok N42.

Hierbij gaat het om zowel de buiten- als binnenkanten van de woningen. Zo is er onder meer gekeken naar metsel- en voegwerk, dakbedekkingen, indeling van de woningen, brandwerendheid, de staat van plafonds, keukens, douches, installaties, leidingen en afvoeren, ramen en kozijnen.

Het gehele onderzoeksrapport is als PDF-document te downloaden.

Hieronder een selectie uit het onderzoeksrapport:

Blok I (koppand Czaar Peterstraat / Conradstraat)
 • Het voegwerk is slecht en is voor een groot deel weg, met name de stootvoegen en de aansluitingen op de ornamenten.
 • De kopgevels boven het dak zijn slecht afgedekt en de afdekkingen zijn voorzien van een slechte detaillering. Het is noodzakelijk dat dit bouwkundig wordt aangepast.
 • Het zink werk van het dak is einde levensduur (...)
 • De woningen op de verdiepingen hebben een redelijke indeling. (...) De woningen op de begane grond hebben een slechte indeling, deze bevatten slaapkamers zonder daglicht.
 • De douche heeft nauwelijks ventilatie.
 • De plafonds zien er slecht uit.
 • De installaties zijn deels aangepast, echter deze voldoen niet aan de huidige vraag met betrekking tot de huishoudelijke apparaten.
 • De waterleidingen zijn in koper uitgevoerd en zien er redelijk uit.
 • De rookgasafvoeren en de ventilatiekanalen zijn, naar het zich laat zien, niet goed uitgevoerd.
 • Bij de zolderramen ontstaat, bij een harde noordwesterwind en door condensatie, lekkage t.p.v. de aanslagprofielen. Het water loopt achter de gevelbetimmering (...)
Blok II (Lijndenstraat 23-25 – Conradstraat 142-158 – Czaar Peterstraat 173-189)
 • Het dak van de timpanen zijn op de dakschilden aangebracht. De zinkaansluitingen op het lijstwerk van het timpaan is slecht, in de hoeken staan de aansluitingen open. Het water loopt zo in de verbindingen (..).
 • De verbindingen en de achterliggende constructie, c.q. verankering, aan de linkerzijde van het timpaan van de C. Peterstraat zijn zodanig slecht dat de constructie is aangetast.
 • Een deel van de spiegellijst en borstwering aan de voorgevel van de Lijndenstraat komt dreigend voorover.
 • De oorspronkelijke dakkapellen hebben slechte aansluitingen, lood hangt onder de dorpels uit.
 • De dakbedekking van singels is matig, de aansluitingen zijn slecht(..)
 • De ankers aan de voorgevel (..) zijn (..) gaan roesten en voldoen hierdoor niet meer aan de benodigde sterkte.
 • De gebouwen zijn gezakt waardoor de oorspronkelijke bouwkundige en constructieve onderdelen zich anders gedragen als gewenst.
 • De kozijnen dienen compleet vernieuwd te worden.
 • De ramen zijn versleten en sluiten niet meer goed (..)
 • Door verstopping en lekkage van de hemelwaterafvoeren achter de betimmeringen is houtrot in de betimmeringen en de stijlen van de portaalkozijnen opgetreden.
 • Het metselwerk van de uitbouwen heeft door de ligging van de natte ruimtes (douches en toiletten) last van dampspanning en condens van binnen uit. Hierdoor bladert de verf van de gevel.
 • De schoorsteenkanalen zijn slecht, het stucwerk laat los, diverse kanalen zijn betimmerd.
 • Langs de kozijnen zit een aftimmering tegen het plafond en de gevel, deze is onvoldoende brandwerend.
Blok III (Czaar Peterstraat 191-197)
 • De toppen van de gevels zijn slecht, er is nauwelijks nog samenhang tussen steen en metselmortel. Het metselwerk, met name het voegwerk, is slecht. Het geheel moet vernieuwd worden.
 • De kozijnen zijn slecht, ze zijn scheefgezakt.
 • De dakbedekking is slecht (..)
 • De hoge gecombineerde schoorsteen boven het dak, in de tussengoot is slecht. Het metselwerk is gaar en dient vernieuwd te worden.
 • De aansluitingen van de dakbedekking singels en pannen tegen de achtergevel is slecht.
 • De singels zijn einde levensduur en dienen vernieuwd te worden en de pannendaken dienen opnieuw gelegd te worden, waarbij de panlatten worden vervangen.
 • De schoorsteenkanalen zijn slecht.
 • Langs de kozijnen zit een aftimmering tegen het plafond en de gevel, deze is onvoldoende brandwerend.
 • De douchetoiletten zijn opgebouwd tegen de bestaande halfsteens gevels dit geeft een koudebrug waardoor het verfwerk op het stucwerk boven tegels bladert en schimmelt.
DOWNLOADS
rapportage bouwkundig onderzoek (PDF; 4,9 MB)